Statistics and information for matematyka.pl

matematyka.pl matematyka.pl matematyka.pl/?mobile=onJanuary 01, 2019
Last Updated

1.2 Million
Visits/Month
All sources: desktop and mobile
01:53 min. Visit Duration
1.43 Pages per a Visit
75.97% Bounce Rate
We estimate summary traffic for matematyka.pl as 1.2 Million visits per month.
The users' engagement: Pages per Visit: 1.43, Average Visit Duration: 01:53 minutes, Bounce Rate: 75.97%.

Most matematyka.pl users live in Poland - 98.3%.
92.1% of users visit matematyka.pl from a search engine, while 0.2% via a hyperlink, and 7.7% come directly - i.e. type the url or use a bookmark.


Traffic from Organic Search, worldwide

Keyword   Position Traffic to the site Number of searches
wzory funkcji trygonometrycznych 1 20000 63000
matematyka.pl 1 0 0
własności logarytmów 2 0 0
nierówności wymierne z wartością bezwzględną 3 210 2100
liczby naturalne 3 0 0
ile waży złotówka 3 110 1100
wybór metody degresywnej npv 4 10000 150000
pierwiastki zespolone wielomianu 4 200 2800
wzory statystyczne 4 160 2200
kawały matematyczne 4 150 2200
mamy dwa pudełka w pierwszym znajduje się 6 kul ponumerowanych 4 0 0
nierówności z wartością bezwzględną 4 0 0
strona69.pl 5 21 380
oblicz pola i obwody narysowanych czworokątów 5 290 5200
energia fotonu 5 0 0
bufory zadania z rozwiązaniami 5 62 1100
imageshack podobne 6 0 0
jak napisać iks 6 14 2000
model ekonometryczny 6 13 1800
przyspieszenie kątowe a liniowe 6 8 1200
dystrybuanta rozkładu normalnego tablice wartości ujemne 6 6 860
wzór maclaurina 6 38 5200
niezgodność kinematyczna 6 63 8400
geometria wykreślna zadania z rozwiązaniami 7 16 2200
pangea zadania 7 11 1500
macierz przejścia 8 34 4600
źródło prądowe 8 100 14000
prawo stałości składu 8 16 2200
indywidualna stała gazowa 9 17 2300
konkurs kuratoryjny łódzkie 10 10 1500

Main       Privacy Policy       Contact